Ayahuasca – víno mrtvých

 Ayahuasca je osm tisíc let známá indiánská psychedelická droga a zároveň kečuánský název pro amazonskou liánu Banisteriopsis caapi a také pro odvar z ní připravený. Jméno znamená réva duše či liána mrtvých. Ayahuasca je branou, skrze niž může duše putovat a libovolně se vracet do svého těla. Osvobozuje svého nositele a proměňuje svět, do kterého se navrací, stává se branou do světa zázraků a umožňuje člověku kontakt se světem předků. Za svou moc vděčí rostliny nadpozemským silám, které v nich přebývají. Ayahuasca pomáhá utvářet nové nervové spoje, léčit všechny problémy a nemoci, zároveň si člověk nemůže vybudovat závislost na této rostlině.

Celý příspěvek